Registrera/Börja här

Utbildningsorganisationer

Eva och Oscar Ahréns stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som understöd för utbildningsorganisationer inom teologi.

Kategori 3:

Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:

  • Årsredogörelse
  • Verksamhetsberättelse
  • Brev med motiv för ansökan

Beviljande av ansökan och utbetalas till anslagsmottagarens lärosäte efter rekvirering från stiftelsen.

Besked sker i slutet av april och understöd betalas ut mot rekvirering i slutet av maj.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari.

För sent inkommen ansökan behandlas ej.