Registrera/Börja här

Utbildningsorganisationer

Eva och Oscar Ahréns stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som understöd för utbildningsorganisationer inom teologi.

Kategori 3:

Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:

  • Årsredogörelse
  • Verksamhetsberättelse
  • Brev med motiv för ansökan

Beviljande av ansökan och utbetalas till anslagsmottagarens lärosäte efter rekvirering från stiftelsen.

Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger vanligtvis rum i slutet av mars eller i början av april. Understöd betalas ut i slutet av maj.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari.

För sent inkommen ansökan behandlas ej.