Registrera/Börja här

Information

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges:

  1. Som understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade. Både för enskild person och organisationer.
  2. Som stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller till praktiska yrken såsom hantverk (eller handel. Ska vi ta bort detta?)
  3. Som bidrag till utbildningsinstitutioner med syften enligt punkt 2.
  4. Som bidrag till studieresor samt anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesvis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har företräde.

Man måste vara myndig för att kunna ansöka till denna stiftelse.

Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 31 januari 2021. För sent inkommen ansökan behandlas ej.