Registrera/Börja här

Information

Eva och Oscar Ahréns Stiftelse utdelar anslag:   

  1. Understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade för både enskild person och organisationer.
  2. Stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller till praktiska yrken såsom hantverk. 
  3. Bidrag till utbildningsinstitutioner med syften enligt punkt 2.
  4. Bidrag till resor och anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesvis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institutet har företräde.

Man måste vara myndig för att kunna ansöka till denna stiftelse.

Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 31 januari 2023. För sent inkommen ansökan behandlas ej.