Registrera/Börja här

GDPR

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU 25 maj 2018. Den kommer att ersätta nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter. 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för de ansökningar stiftelsen erhåller gällande understöd, utbildning, forskning med mera.

Styrelsen för Stiftelsen behöver ha tillgång till dessa uppgifter för att kunna bereda och behandla ansökningarna. Dina personuppgifter är alltid skyddade, och behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och rutiner.

Vilka uppgifter sparar vi?

För de som blivit beviljade sparas namn eller organisation, adress och e-postadress, personnummer, utbildningar samt annan relevant information för ansökan, sökt och beviljat belopp samt bankuppgifter.

Dessa uppgifter delas med Stiftelsens styrelse för beredning och beslut och Stiftelsens bank, för att kunna verkställa utbetalning av beslutat understöd, bidrag, anslag etc.

Ej beviljade ansökningar makuleras.

Vi säljer aldrig vidare några uppgifter vi har om dig/er.

Hur kommer jag i kontakt med er och kan kontrollera vad ni har om mig? 
Klicka här för våra för våra kontaktuppgifter