Registrera/Börja här

Historien bakom Oscar Ahrén och stiftelsens bildande

Oscar Ahrén föddes 1881 i Kanarp i Öggestorps socken i Jönköpings län. Fadern var skräddare och Oscar fick tidigt börja som lärling i skrädderirörelsen. Han fick dels sy ett par byxor om dagen och dels gå runt i stugorna i bygden för att kräva in avbetalning på de på kredit sålda kostymerna. Därigenom fick han ett stort intresse för försäljningsverksamhet men också en motvilja mot handel på kredit.

Fadern hade vid sidan av sin skrädderirörelse även andra varor till försäljning. I anslutning till detta började Oscar Ahrén tidigt hålla ett eget lager med varor inköpta från grossist. Varorna såldes vidare, främst på marknader runt om i bygden. Efter några år utvidgades kundkretsen till hela Sverige, främst genom annonsering i Aftonbladet. Den vinst Oscar Ahrén gjorde på handeln, använde han för att flytta till Stockholm. Där påbörjade han en handelsutbildning samtidigt som han arbetade på Stockholms Yllefabrik.

År 1911 startade han ett eget företag för postorderförsäljning, AB Oscar Ahrén, som successivt växte. Företagets postorderkatalog spreds över hela landet och när verksamheten var som störst fanns en kvarts miljon kunder till vilka företaget årligen levererade flera hundra tusen paket. I mitten av 1930-talet var omsättningen 5 miljoner kronor per år, vilket var en hög siffra på den tiden. Efter en kort sjukdomstid avled Oscar Ahrén 1948. Företaget drevs därefter vidare av två av hans bröder. I mitten av 1950-talet avvecklades rörelsen.

Innan sin bortgång, i mitten av fyrtiotalet, bildade Oscar Ahrén tillsammans med sin hustru Eva stiftelsen - Eva och Oscar Ahréns stiftelse.