Registrera/Börja här

Frågor & svar

Vilka kan söka bidrag eller stipendium från stiftelsen?

Stiftelsen inriktar sig på att hjälpa personer som behöver olika former av stöd inom områdena vård, uppfostran, utbildning och forskning. På denna sida hittar du information om frågor och svar över de bidrag och stipendier som går att ansöka.


Hur ansöker jag om bidrag eller stipendium?

För varje kategori under rubriken "ANSÖKAN" (i menyn) finner du detaljerad beskrivning över hur man går tillväga för att ansöka elektroniskt.


När får jag besked om hur det gått med min ansökning?

Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger rum i slutet av mars. Blir Du beviljad stipendium bör Du kunna räkna med besked om detta i slutet av april. Utbetalning sker i slutet av maj.


Vilka datum gäller för ansökningar?

  • Första datum då ansökningar accepteras är 1 oktober
  • Sista datum för ansökan är 31 januari,
  • För ansökan inom kategori 1B som inte är elektronisk ansökan skall ansökan ha inkommit på kansliets skrivbord senast den 31 januari.

Vad är ett vanligt belopp att erhålla?

De belopp som finns att erhålla skiljer sig åt mellan de olika kategorierna. Nedan listas de olika beloppsgränserna:

Kategori 1b, för vård eller understöd av gamla, sjuka, handikappade eller betryckt försörjningsläge:
För privatpersoner: beviljas vanligtvis ett belopp mellan 3000-5000 kronor.

Kategori 1a, för vård eller understöd av gamla, sjuka, handikappade eller betryckt försörjningsläge:
För organisationer: Endast i undantagsfall beviljas bidrag av belopp överstigande 10000 kronor.

Kategori 2, för utbildning till präst, pastor, diakon eller hantverk:
Endast i undantagsfall beviljas utdelning av stipendium överstigande 7500 kronor.

Kategori 4a, forskningsanslag: Endast i undantagsfall beviljas anslag mer än 100000kr

Kategori 4b, reseanslag:
Endast i undantagsfall beviljas till samma sökande belopp över 30 000 kronor.