Registrera/Börja här

Ansökan för utbildning

Eva och Oscar Ahréns stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär eller predikant inom kristet samfund eller praktiska yrken såsom hantverk.

Intyg rörande antagning för avsedd utbildning måste bifogas. Erhåller du betyg efter det att du sänt in ansökan sänder du in kopior till stiftelsen. Sökande med sina rötter i Jönköping med omnejd eller Stockholm äger företräde.


Kategori 2A: ANSÖKAN OM STIPENDIUM

För sökande som utbildar sig för tjänst inom Svenska kyrkan

Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:

  • Intyg på att du är antagen som kandidat till präst eller diakon inom det stift du avser tjänstgöra
  • Personligt intyg från rekryteringsadjunkt, stiftsdiakon eller motsvarande
  • Personbevis
  • Personligt brevKategori 2B: ANSÖKAN OM STIPENDIUM

För sökande som avser att tjänstgöra i annat samfund än Svenska kyrkan.

Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:

  • Studieintyg och utlåtande om lämplighet från rektor, kursföreståndare eller motsvarande
  • Personbevis
  • Personligt brevKategori 2C: ANSÖKAN OM STIPENDIUM

För sökande till praktiska yrken inom hantverk

Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:

  • Intyg rörande antagning för avsedd utbildning måste bifogas
  • Personbevis
  • Personligt brev

Bidrag till examinerande arbete eller gesällprov äger företräde.

Sökande som redan har en annan hög utbildning/karriär eller önskan att förkovra sig prioriteras ej. 

Bidrag till enstaka kurser eller resor inom utbildningen prioriteras ej.

Det är viktigt att exempel på material som hantverket avser bifogas.


Besked får man för alla kategorier i slutet av april och eventuellt stipendium betalas ut i slutet av maj.

Endast i undantagsfall beviljas utdelning av stipendium överstigande 7500 kronor.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari.