Registrera/Börja här

Ansökan om bidrag för hjälp till vård av barn, gamla, sjuka och handikappade

Eva och Oscar Ahréns stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade.

Såväl enskilda myndiga personer som föreningar och organisationer kan söka bidrag.


Kategori 1B: ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR ENSKILD PERSON

Följande bifogas ansökan:

  • Personligt brev som du skriver själv, eller får hjälp med, och som beskriver din situation
  • Kopia av första sidan av deklarationen som visar inkomst samt för eventuell partner
  • Personbevis i form av familjebevis
  • Intyg från diakon, läkare , kurator, lärare eller socialsekreterare. Intyget får ej vara äldre än sex månader.

Du kan ansöka elektroniskt med mobil, läsplatta eller dator.

För ansökan via mobilen, intyg med flera sidor, välj sidan 1 och sista sidan och lägg dem bredvid varandra.

Vik ner mobilen horisontellt och håll i kortsidorna när du fotograferar så blir resultatet bäst

Intyg med flera sidor, välj sidan 1 och sista sidan och lägg dem bredvid varandra när du fotograferar av intyget.

För personbevis med flera sidor räcker det att fotografera av första sidan.

Bidrag beviljas vanligtvis med belopp mellan 3000 kr-5000 kr.

Observera att man måste vara myndig för att kunna ansöka till denna stiftelse. Endast en person per hushåll kan beviljas bidrag.

För er som inte söker elektroniskt: Vid ansökan skall aktuell blankett på hemsidan användas. Ansökningar med annan blankett kommer inte att beaktas.

Ansökning kan göras elektroniskt via hemsidan men har du inte möjlighet att skriva ut formuläret eller ansöka elektroniskt så går det bra att skriva ett brev till stiftelsens adress (finns längst ner på varje sida samt under kontakt) och be dem sända en blankett. För dig som kan skriva ut blanketten finner du den här: ladda ner ansökningsblankett.

Stiftelsen löser inte ut brev med felaktigt porto.  Stiftelsen sänder inte tillbaka ansökningar.

Ansökningar från Stockholms- och Jönköpings län prioriteras. Detta gäller i synnerhet för pensionärer där ett stort antal ansökningar brukar insändas.

Alla som sökt elektronisk ansökan får mejl med besked om beviljad eller avslag.                                                            Alla som sänt in ansökan via brev på posten får endast brev om beviljad, inte avslag.                                              Besked kommer i slutet av april. Utbetalning kommer att ske i slutet av maj.