Registrera/Börja här

Ansökan om bidrag för hjälp till vård av barn, gamla, sjuka och handikappade

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade.

Såväl enskilda myndiga personer som föreningar och organisationer kan söka bidrag.


Kategori 1B: ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR ENSKILD PERSON

Följande bifogas ansökan:

  • Personligt brev som du skriver själv, eller får hjälp med, och som beskriver din situation
  • Kopia av första sidan av deklarationen som visar inkomst samt för eventuell partner
  • Personbevis i form av familjebevis
  • Intyg från diakon, läkare , kurator, lärare eller socialsekreterare. Intyget för ej vara äldre än sex månader.

För ansökan via mobilen, intyg med flera sidor, välj sidan 1 och sista sidan och lägg dem bredvid varandra.

Intyg med flera sidor, välj sidan 1 och sista sidan och lägg dem bredvid varandra när du fotograferar av intyget.

Personbevis med flera sidor, välja att fotografera av första sidan.

Bidrag beviljas vanligtvis med belopp mellan 3000 kr-5000 kr.

Observera att man måste vara myndig för att kunna ansöka till denna stiftelse. Endast en person per hushåll kan beviljas bidrag.

Ansökning görs elektroniskt via hemsidan.

Har du inte möjlighet att skriva ut formuläret eller ansöka elektroniskt så går det bra att skriva ett brev till stiftelsens adress (finns längst ner på varje sida samt under kontakt) och be dem sända en blankett. För dig som kan skriva ut blanketten finner du den här: ladda ner ansökningsblankett.

Stiftelsen löser inte ut brev med felaktigt porto.

Stiftelsen sänder inte tillbaka ansökningar.


Kategori 1A: ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER

Följande bilagor krävs för att ansöka:

  • Årsredogörelse
  • Verksamhetsberättelse
  • Brev med motiv för ansökan

Endast i undantagsfall beviljas bidrag av belopp överstigande 10000 kr.

Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger rum i slutet av mars. Blir Du beviljad stipendium bör Du kunna räkna med besked om detta i slutet av april.

Bidragen betalas ut i slutet av maj.

(Hur gör vi med detta?? Har Du inte fått något meddelande är Du tyvärr inte med i de lyckligas skara.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari.

För sent inkommen ansökan behandlas ej.

Ansökning görs elektroniskt via hemsidan.