Registrera/Börja här

Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Här kan du hitta information och blanketter för att söka bidrag och stipendium.

Tillsammans med sin hustru Eva bildade Oscar Ahrén i mitten av fyrtiotalet Eva och Oscar Ahréns stiftelse.

Eva Oscar Katalog

Stiftelsens ändamål speglar det ansvar Oscar Ahrén kände för att med sin förmögenhet försöka hjälpa andra.

Dessa kategorier visar Oscar Ahréns sociala ansvarskänsla och hans intresse för utbildning av präster, pastorer och diakoner, vilket återspeglar hans kristna livssyn.