Registrera/Börja här

Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Här kan du hitta information och blanketter för att söka bidrag och stipendium.

Tillsammans med sin hustru Eva bildade Oscar Ahrén i mitten av fyrtiotalet Eva och Oscar Ahréns stiftelse.

Eva Oscar Katalog

Stiftelsens ändamål speglar det ansvar Oscar Ahrén kände för att med sin förmögenhet försöka hjälpa andra.

Stiftelsen delar ut medel för bland annat vård och uppfostran av behövande barn och hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade, till stipendier för utbildning präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund och till praktiska yrken såsom hantverk respektive resor och anslag för främjande av medicinsk forskning.

Dessa kategorier visar Oscar Ahréns sociala ansvarskänsla och hans intresse för utbildning av präster, pastorer och diakoner, vilket återspeglar hans kristna livssyn.